Az országzászló mozgalmat a Trianon okozta fájdalom hívta életre. Fő kezdeményezője Urmánczi Nándor erdélyi politikus volt, akinek hatására a csonka ország minden táján sorra emelték a szebbnél szebb szimbólumokat a városok főterein. A félárbocon lengedező magyar címer a nemzeti gyászt szimbolizálta az ország különböző tájegységein. Az elcsatolt területeken felállításukról még csak beszélni sem lehetett, mivel az új karhatalmak szerzeményeiken nem tűrték a magyar irredentizmus nyomát sem.

Dunaszerdahelyen így csak az I. bécsi döntés után kezdődhetett meg az Ereklyés Országzászló felavatása az egykori Zipszer-tó helyén. A bástya-emlékmű talpazatának egyik oldalára Nagy-Magyarországot vésték fel, benne a csonkaországgal, míg a másik oldalát az „Így volt – így lesz” jelmondat díszítette.

Az emlékmű leleplezése hatalmas tömeg előtt zajlott, szinte mindenki odasereglett Dunaszerdahely környékéről ünnepelni. Az avatóbeszédet Dr. Liptay Lajos kormányfőtanácsos mondta az Ereklyés Országzászló Nagybizottsága nevében, akit Svertecky József és Turcsányi László országgyűlési képviselők követtek. A város polgárai nagy becsben tartották műemléküket, innentől fogva minden nevezetesebb megemlékezést itt tartottak. A front közeledtével a lobogót elrejtették, hollétét azóta homály fedi. A világháborút követően a csehek nyomban porig rombolták az alkotást, majd 1954-ben egy kisebb kommunista emlékművet emeltettek ide. 1971-ben ezt is lebontották, majd Nagy János Mártír emlékműve került ide.

Civillek 2020-ban az eredetihez hasonló ereklyés országzászlót álmodtak meg, a június 4-i alapkőletétel után a '39-es eredeti átadás évfordulóján, november 12-én átadásra került az emlékmű.

Képek:

  1. Fotó: Nagy Attila archívuma Forrás: https://dunaszerdahelyi.sk/
  2. Korabeli képeslap
  3. 2020. november 12-én, az Összetartozás Baráti Társaság, a Kondé Miklós Polgári Társulása avatta fel az Összetartozás emlékművét, Az emlékmű megálmodói: Csörgei László, Hencze Attila, Ibolya Olivér, Kiss András, Patassy Sándor, Zalaba Zoltán, Zirig Ferenc. Az új emlékmű formájában is megidézi elődjét.