Dunaszerdahelyen 1914 szeptembere és 1918 novembere között császári és királyi hadifogolytábor működött, főképp orosz foglyokkal. Rényben, Sikabony mellett pedig olasz tiszti hadifogolytábort építették ki. Az 1918. novemberi dunaszerdahelyi fegyverletétel után az addig karban tartott temetőt a katonai hatóságok, majd előbb a helyiek, valamint a cserkészek gondozták, illetve a város hatáskörébe került annak rendben tartása. Az 1938-as csehszlovák kivonulás után a magyar honvédelmi minisztérium felügyelte. 1951. január 1-jével a csehszlovák belügyminisztérium a városi nemzeti tanácsok hatáskörébe utalta a kegyhely felügyeletét, a helyreállítással és karbantartással egyetemben. A történelem viharai, de a nemtörődömség is keményen megtépázták, s a 20. század végére elhanyagolt és méltatlan hellyé tették a katonai temetőt, ám 2014 fordulatot jelentett „történelme” során, ugyanis Dunaszerdahely város, a Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő Egylet, illetve civilek összefogásával sikerült rendbe tenni, méltó emlékhellyé alakítani azt.